Actic

fundacio ifo

Horaris
SUBVENCIONAT
Horari a escollir per l'alumne
Preu mensual subvencionat
9h. a 13h. - 15h. a 21h.
 
 

Què és l’ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.
L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
L’ACTIC permetrà a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat seran telemàtics.

Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Característiques de l’ACTIC

Per mitjà de l’ACTIC , la persona titular por acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
Els seus continguts incorporen una perspectiva global sobre la societat del coneixement, i sobre les bones pràctiques, el civisme i la cultura digital.
Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% han de declarar aquesta circumstància en la sol·licitud i l’han d’acreditar amb documentació oficial davant l’Oficina Gestora.

Per a més informació d'actic:
http://www20.gencat.cat/portal/site/actic

 

gent_actic

Competències, nivells i certificats

El model d’acreditació es compon de  3 nivells de certificació:

  • Nivell 1 – Certificat bàsic
  • Nivell 2 – Certificat mitjà
  • Nivell 3 – Certificat avançat


El nivell 3 es posarà en marxa en una fase posterior.
Segons l’estructuració dels continguts competencials, es defineixen 8 competències, que es desglossen en realitzacions competencials. Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells. Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds.

actic

En fundacio Ifo et preparem perquè puguis obtenir el
certificat actic.

actic_bcn

 

contacte