Formació Bonificada

No desaprofitis els diners que la teva empresa ha pagat per a la Formació dels seus treballadors. Descobreix el crèdit del que disposa la teva empresa per invertir en Formació Professional.

1. Què és?

Totes les empreses que cotitzen a la Seguretat Social, paguen una quota mensual en concepte de formació professional. Aquesta quota es tradueix en un crèdit anual que l'empresa pot invertir en la formació dels seus treballadors. Una vegada realitzada la formació, la despesa serà deduïda mitjançant les cotitzacions a la Seguretat Social.

L'organisme encarregat de la gestió de la bonificació és la Fundació Tripartida per a la formació en l'ocupació.
El crèdit es renova cada any, i si no ho has invertit, ho hauràs perdut.

2. De quant crèdit disposo?

La quantitat assignada a cada empresa, prové de l'import cotitzat per l'empresa en concepte de Formació Professional durant l'any anterior. A aquest import se li aplica un percentatge de bonificació en funció de la plantilla mitjana que determina el crèdit.

PLANTILLA MITJANA ANUAL
BONIFICACIÓ
1-5
420 €
6-9
100% cotització per F.P.
10-49
75% cotització per F.P.
50-249
60% cotització per F.P.
>- 250
50% cotització per F.P.

La plantilla mitjana anual, es calcula sumant el numero de treballadors inclosos en els butlletins de cotització dels últims 12 mesos i dividint el resultat entre 12.

La quota de Formació Professional de l'anys anterior es calcula sumant totes les Bases de Cotització de Contingències Professionals de l'any anterior (casella 501 de cada TC1), al resultat se li aplica el 0,7% i aquesta serà la quota que disposa la teva empresa per a la formació dels seus treballadors.

Pots calcular la quantia de la qual disposa la teva empresa, utilitzant el simulador de crèdit que trobessis en:

http://empresas.fundaciontripartita.org/app/sim_credito.aspx

Independentment del nombre de treballadors i del cotitzat en concepte de Formació Professional, tens garantit un crèdit mínim de 420 € per desenvolupar la teva formació bonificada.

3. Cal pagar alguna cosa?

En les empreses de més de 9 treballadors han de realitzar una petita aportació privada, ja sigui econòmica (no bonificant-se tot el curs) o realitzant almenys parteix del curs en horari laboral.
Aquesta aportació privada, s'estableix en funció de la plantilla mitjana de la teva empresa.

PLANTILLA MITJANA ANUAL
% APORTACIÓ PRIVADA
10 - 49
10%
50 - 249
20%
> - 250
40%

4. Qui pot beneficiar-se?

Podran bonificar la seva formació tots els treballadors que cotitzin per la contingència de Formació Professional en empreses privades o entitats Públiques Empresarials. Queden exclosos els autònoms i els funcionaris, així com qualsevol treballador en organismes públics no empresarials.

5. Gestió de la formació

Les empreses poden gestionar directament el seu crèdit de formació i realitzar tots els tramitis amb la Fundació Tripartida.
Descarrega't la “Guia per gestionar la seva formació”:

http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=11&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=1297


informacio