Graus
Prova d'Accés a Grau Superior

La Prova d'Accés a Grau Superior està constituïda per dues parts diferenciades: una part comuna i una part específica.

Part comuna de la Prova d'Accés a Grau Superior.

Aquesta part de la prova és igual per a l'accés a qualsevol Cicles Formatius de Grau Superior. L'objectiu d'aquesta part és la de valorar la maduresa de l'alumne en aspectes relacionats amb el currículum de les assignatures avaluades en aquesta part. La part comuna de la Prova d'Accés a Grau Superior constarà de tres exercicis:

  • Llengua Castellana i Literatura.
  • Llengua estrangera.
  • Matemàtiques.

Part específica de la Prova d'Accés a Grau Superior.

Aquesta part de la Prova d'Accés estarà estructurada en tres opcions diferents. Cadascuna d'aquestes opcions se centra en els coneixements bàsics que l'alumne ha de posseir en funció del camp professional al que vulgui accedir. L'alumne haurà de seleccionar una de les opcions en funció del Cicle Formatiu de Grau Superior al que es vulgui accedir. Al seu torn l'alumne haurà de seleccionar dos de les assignatures que componen cada opció.

  • Opció A: Humanitats i Ciències Socials. Les assignatures que componen aquesta opció són Geografia, Economia de l'empresa i Història.
  • Opció B: Tecnologia. Les assignatures que componen aquesta opció són Física, Tecnologia Industrial i Dibuix Tècnic.
  • Opció C: Ciències. Les assignatures que componen aquesta opció són Química, Biologia i Ciències de la terra i del medi ambient.

 

informacio